Блитц Гард ООД -

4943

Ефективна мълниезащита

Блитц Гард ООД е фирма, специализирана в проектиране и изграждане на мълниезащитни и заземителни уредби. Фирмата е притежател на сертификат по ISO 9001:2008 и е вписана в Централния професионален регистър на строителя на Камара на строителите в България.

През последните години Блитц Гард  убедително присъства на пазара, осигурявайки надеждна и ефективна мълниезащита.

Блитц Гард ООД разполага на склад с всички елементи и материали за изграждане на мълниезащитни и заземителни системи.

Фирмата притежава изключителни права за представителство на фирма “J.PROPSTER“ – Германия,

 Фирма Блитц Гард предлага проектиране и изграждане на

  • мълниезащитни уредби с конвенционални мълниеприемници;
  • мълниезащитни уредби с мълниеприемници с изпреварващо действие;
  • заземителни уредби;
  • защити от пренапрежения /аресторни защити/.
  • доставка на всички необходими градивни елементи и материали за изграждане на мълниезащитни и заземителни уредби по конкретна спецификация.

 Mълниезащитни уредби с мълниеприемници с изпреварващо действие

Принципите на използване, техническите изисквания и параметри на мълниеприемниците с изпреварващо действие се посочват от завода производител, съгласно френския стандарт NFC17-102. В Република България използването им се регламентира от Наредба №4/22.12.2012г “Мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства”.

Блитц Гард проектира и изгражда мълниезащитни уредби с мълниеприемници с изпреварващо действие марка “SMART-ESE” и “GROMOSTAR” Радиусът на защита R (m) зависи от времето на изпреварване Т, активната височина на мачтата h(m) и нивото на защита.

Mълниезащитни уредби от конвенционален тип

Конвенционалната мълниезащита се изгражда от мълниеприемни пръти, въжета и комбинация от тях на принципа на Фарадеевия кафез и Франклиновия прът. Това е най-старата позната на човечеството мълниезащита, доказала се през времето и залегнала в основата на съвременните международни и европейски стандарти за мълниезащита.

Ключови думи

заземителни уредби

защити от пренапрежения

мълниезащитни и заземителни уредби

мълниезащитни уредби

мълниезащитни уредби от конвенционален тип

мълниеприемници с изпреварващо действие

надеждна и ефективна мълниезащита

проектиране и изграждане на мълниезащитни и заземителни уредби