ЕНТЕЛ ТТТ АД -

ЕНТЕЛ ТТТ АД е частна акционерна компания, създадена през 1936 г. за производство на телефонни апарати и телефонни централи.

Производствената база на фирмата в днешния си вид е построена през 1963 г., недалеч от центъра на столицата гр. София.

Предмет на дейност:

 • Производство на продукти за улично, офисно, промишлено и битово осветление – конвенционално и светодиодно (LED);
 • Соларни продукти, системи и уредби. Соларни електроцентрали.
 • Производство на продукти за енергетиката – електрошкафове, електромери и системи за телеметрия в енергетиката;
 • Производство на телекомуникационни продукти;
 • Научно-приложна, внедрителска и проектно – конструкторска дейност в областта на телекомуникационните технологии, продуктите за енергетиката, строителството, осветителната техника и бита;
 • Инженерингово обслужване на клиентите;
 • Търговия.

ЕНТЕЛ КАТАЛОГ

 • Осветителни уредби
 • Осветителни тела
 • Компоненти за осветление
 • Електромери и табла
 • Метални изделия

Инженерни приложения

Ключови думи

електромери

електрошкафове

ентел ттт

инженерни приложения

продукти за енергетиката

промишлено и битово осветление

системи за телеметрия

соларни продукти и системи

телекомуникационни системи