Ел Контрол ЕООД -

5025

За нас

el_control-st_z-pic1ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД е частно дружество, основано през 1999 г. в Стара Загора. Компанията работи в бранш енергийно строителство и предлага стоки и услуги, във връзка с реализацията на енергийни проекти до ключ.

Водещ мотив и визия за нашето развитие е да предоставим на клиентите си Професионални решения в областта на енергетиката.

1. Електромонтаж и наладка

ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява електромонтажни, ремонтни и пусково-наладъчни работи в електрически уредби – високо, средно и ниско напрежение (ВН, СрН и НН)

 • Монтаж на съоръжения първична комутация –  прекъсвачи, разединители, трансформатори, катодни отводители, комплексни разпределителни уредби.
 • Монтаж на съоръжения вторична комутация – командни и релейни табла, табла собствени нужди, кондензаторни батерии, системи за сигнализация и мерене.
 • Подмяна на уредби СрН и НН.
 • Монтаж на шинни системи, изолаторни вериги, осветителни системи, заземителни и  мълниезащитни инсталации.
 • Изграждане на кабелни трасета, полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели.
 • Пусково-наладъчни работи.

2. Електрически табла

el_control-st_z-pic7Проектираме и изработваме ел. табла по задание на клиента. Проектирането се извършва със специализирани софтуери E-Plan P8 Professional и AUTOCAD. Таблата се комплектоват в съответствие със стандарта IEC 60439-1 и се предават придружени от пълна техническа документация, сертификати за качество и протоколи от проведените изпитания.

Предлагаме техническа консултация и решения,  съобразно нуждите на клиента, както и монтаж и въвеждане в експлоатация на изработените табла.

Произвеждаме следните видове ел. табла

 • Разпределителни табла
 • Сградни табла
 • Табла за релейни защити
 • ККУ (комплектни кондензаторни уредби)
 • Табла за автоматизация
 • Електромерни табла
 • Командни табла

АВР (автоматично включване на резервата) на ниско напрежение с контролери.

3. Орган за контрол

Орган за контрол от вида “С” към  ЕЛ КОНТРОЛ  е създаден през 2000 г. и притежава акредитация съгласно BDS-EN ISO IEC 17020:2005.

В обхвата на акредитация влизат:

Контрол на ел. параметри

 • Контрол на съоръжения в електрически уредби за напрежение до и над 1000 V – измерителни и силови трансформатори, прекъсвачи, разединители, ел. двигатели, шинни системи.
 • Контрол с повишено напрежение до 110кV.
 • Импеданс на контура „фаза-защитен проводник“ и преходно съпротивление на заземители.
 • Контрол на защитни диелектрични средства.

Оптични мрежи

 • Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на оптични мрежи и линии.
 • Надзор на проекти за монтаж на оптично оборудване.

Релейни защити

 • Монтаж и настройка на релейни защити в ел. табла (шкафове).

Кабелни линии

 • Локализиране и отстраняване на кабелни повреди.
 • Трасиране на кабелни линии.

Контрол на физични параметри

 • Физични фактори на работната среда.

4. Сервизна дейност

el_control-st_z-pic17Сервиз за промишлена електроника.

ЕЛ КОНТРОЛ е лицензиран сервизен партньор на АBB.

Сервизът ни за промишлена електроника е единствен за България, който притежава правата да инсталира и извършва гаранционен ремонт на честотни задвижвания от най-популярните серии на АВВ: честотни инвертори ACS550, ACS800 и правотокови задвижвания DCS500, DCS800.

el_control-st_z-pic18Обслужването се извършва от електроинженери, преминали обучения в Университети на АВВ във Финландия и Германия, както и фабрики на АВВ в Италия.

УСЛУГИ

 • Гаранционен и извънгаранционен сервиз на честотни регулатори АВВ.
 • Пусконаладка и техническо обслужване на  силови електронни преобразуватели на АВВ, Siemens и Schneider.
 • Въвеждане в експлоатация нови електронни устройства.
 • Ремонтна дейност и обследване на аварии.
 • Провеждане обучения на електротехнически обслужващ персонал.

Сервиз на оборудване НН и СрН на ABB

Изпълняваме сервизна дейност на прекъсвачи НН и СрН, намиращи се в експлоатация.

Ретрофит

Изпълняваме ретрофит (подмяна) на прекъсвачи средно напрежение:

 • Изготвяне на проекти по първична и вторична комутация.
 • Ретрофит на съществуващи комплексни разпределителни уредби (КРУ)
 • Ретрофит на прекъсвачи в закрити разпределителни уредби (ЗРУ).

5. Автоматизация, SCADA системи

Направление автоматизация към ЕЛ КОНТРОЛ извършва:

 • Инженеринг, доставка и монтаж на системи за автоматично управление.
 • Комплексни решения за автоматизация, базирани на SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – системи за местно и/или дистанционно управление, наблюдение и събиране на данни.
 • Инженерна консултация при избор,  програмиране,  поддръжка и пуск на типови системи за автоматизация. Предоставяне на пълната придружаваща документация.

6. Строителство

Строителното звено към ЕЛ КОНТРОЛ извършва:

 • Строителство на бетонови основи, фундаменти, колони, плочи, покривни конструкции.
 • Изработка и монтаж на метални конструкции и панели
 • Изграждане на водопроводни, канализационни и електрически инсталации
 • Монтаж на дограма
 • Изпълнение на мазилки, замазки, настилки и довършителни работи
 • Строителство на бетонови пътища и пътни подходи, асфалтиране.

Разполагаме със собствена строителна механизация – багери, автокранове, автовишки, челни товарачи, самосвали, товарни камиони.

7. Търговия

ЕЛ КОНТРОЛ е упълномощен дистрибутор на SIEMENS и АВВ за България и предлага пълната гама индустриална електроапаратура НН на тези производители при преференциални цени и условия за доставка. Търговският ни център и шоу-рум поддържа богата продуктова листа електроматериали и оборудване на утвърдени търговски марки.

el_control-st_z-pic26Комутационна апаратура

 • въздушни прекъсвачи
 • прекъсвачи  лят корпус
 • мини-прекъсвачи
 • товарови разединители

Двигатели, честотни инвертори

 • синхронни и асинхронни двигатели
 • честотни инвертори
 • софтстартери
 • интелигентни защити

Индустриални щепселни съединения

 • щепсели и контакти с влагозащита IP 44 и IP67
 • преходници
 • разклонители

Ел. ключове и контакти

Разнообразни дизайнерски и технически решения.

el_control-st_z-pic28Интерфейсни релета

Функционални релета

 • релета за време
 • контрол на физични величини
 • контрол на електрически величини
 • релета на цокъл

Индустриална автоматизация

 • програмируеми контролери
 • средства за визуализация и контрол

Редови клеми и аксесоари

 • пружинни клеми
 • винтови клеми
 • специализирани (токови, напреженови, защитни и др.)
 • клеми бързи връзки

Електроинсталационни материали

 • изолационни ленти, гофрирани тръби, метални гъвкави тръби, щуцери, скоби, крепежни елементи, кабелни превръзки

Кабелна арматура

 • кабелни съединители
 • кабелни обувки
 • кабелни накрайници

Ключови думи

дистрибутор на siemens и abb

ел контрол

ел. табла

изправители

инсталационни ключове siemens и abb

контакти siemens и abb

промишлени съединения ide

редови клеми и бързи връзки wago

софтстартери

честотни инвертори

щуцери и гофрирани тръби ortac