Електромонтаж и наладка ЕООД -

Предмет на дейност на Електромонтаж и наладка ЕООД

Проучвателни, проектантски, консултантски, пусково-наладъчни и монтажни работи и измервания в областта на електроенергетиката и гражданското строителство; заземителни и мълниезащитни инсталации, измерване на импеданса „фаза – защитен проводник“

Фирма Електромонтаж и наладка ЕООД   има работни групи в София, Бургас, Хасково и Стара Загора.

Електромонтаж и наладка – модел за надеждност и добронамереност към клиента!

Услуги, предлагани от Електромонтаж и наладка ЕООД

  • Проучвателни, проектни и консултантски   работи по вторична комутация на електроенергийни обекти;
  • Елекромонтажни работи в електрически подстанции и трафопостове; реклоузери на електропроводи средно напрежение
  • Пусково-наладъчни  работи и измервания на електрически машини и съоръжения, на системи за измервания, контрол и автоматизация на технологични процеси.
  • Измерване на импеданса ‘фаза – защитен проводник’ и заземителни инсталации.
  • Откриване и отстраняване на кабелни повреди.
  • Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за регулиране ‘фактора на мощността’.
  • Акредитация  на ‘Орган за контрол от вида С’, съгласно критериите на  БДС ЕN 45004.
  • Лиценз от ДАЕЕР.
  • Атестат от ББКЕ.

Ключови думи

ел. машини и съоръжения

Елекромонтажни работи в електрически подстанции и трафопостове

електроенергетика и гражданско строителство

електромонтаж и наладка

заземителни и мълниезащитни инсталации

заземителни инсталации

защитен проводник

импеданс фаза

контрол и автоматизация на технологични процеси

Откриване и отстраняване на кабелни повреди

пусково-наладъчни работи

реклоузери на електропроводи средно напрежение