Елам – 94 ООД -

12886

Предмет на дейност на фирма Елам – 94 ООД

– Проучване, проектиране, изграждане и поддръжка на външни MKTP_2електрозахранвания;
– Проучване на трафопостове и кабелни линии н.н. и с.н.
– Проектиране, съгласуване и изграждане на трафопостове и кабелни линии;
– Въвеждане в експлоатация на трафопостове;
– Внедряване на нови типове трафопостове;
– Абонаментна поддръжка и ремонт;

MKTP_3
– Електромонтажни дейности;
– МКТП – метален комплектен трансформаторен пост;
– Електромерни, разпределителни и апартаментни табла;
– Електрически табла за АВР;
– Кабелни лавици, носачи, жалузи;
– Метални конструкции по индивидуална поръчка;
– Разпределителни касети.

 

Местоположение

Ключови думи

абонаментна поддръжка и ремонт

външни електрозахранвания

ел. табла

елам–94

Електрически табла за АВР

Електромерни

електромонтажни дейности

изграждане и поддръжка

кабелни линии

метален комплектен трансформаторен пост

проектиране

проучване

разпределителни и апартаментни табла

разпределителни касети

трафопостове