ВЕСТА 17 ЕООД -

13577

ВЕСТА 17 ЕООД е учредена през 2007г. с адресна регистрация – гр. Търговище, като през годините изкупува дружествата, ЕТ Веста 13 и Веста 15 ЕООД.

Основната дейност на фирмата е проучване, проектиране, изграждане, профилактика, ремонт и модернизация на битови и промишлени електроинсталации, заземителни и мълниезащитни уредби /конвенционални и с изпреварващо действие/,пожароизвестителни системи, съоръжения ниско и средно напрежение: Трафопостове, МТП, МТТ, БКТП, въздушни и кабелни електропроводни линии, ремонт на силови трансформатори от 25kVAдо 1000kVA и други.

Във фирмата работи високо квалифициран ръководен и изпълнителски персонал. Сроковете за изпълнение на поръчките са възможно най-кратки, цените – приемливи, а качеството приоритет.

От създаването си до днес Веста-17 ЕООД е реализирала разнообразни по обем и задание поръчки от водещи фирми.

ВЕСТА 17 ЕООД е с основен предмет на дейност
проучване, проектиране, изграждане, профилактика, ремонт и модернизация на

 • битови и промишлени електроинсталации,
 • заземителни и мълниезащитни уредби /конвенционални и с изпреварващо действие/,
 • пожароизвестителни системи,
 • съоръжения ниско и средно напрежение: Трафопостове, МТП, МТТ, БКТП,
 • въздушни и кабелни електропроводни линии,
 • ремонт на силови трансформатори от 25kVA до 1000kVA и други.

Услуги предлсгани от ВЕСТА 17 ЕООД

1. Орган за контрол вид С
През 2012г. във Веста 17 ЕООД е назначен и обучен инженерен персонал за създаване на звено Орган за контрол вид С за контрол на „Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V“ с обхват:

 • Съпротивление на защитни заземителни уредби,
 • Съпротивление на изолация,
 • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби,
 • Импеданса на контура „фаза – защитен проводник”,
 • Прекъсвачи за защитно изключване ЗП,
 • Електрозащитни средства: Изолиращи щанги , Указатели за напрежение, Диелектрични ръкавици, Диелектрични боти и галоши, Гумени диелектрични боти и галоши, Гумени диелектрични килимчета, Силови кабелни линии и съоръжения до 20kV,
 • Трансформатори за напрежение до 20kV.

Фирмата има защитена Акредитация №40 през 2014г.

2. Технически обезпечения

Фирмата е оборудвана с необходимите технически обезпечения, багер, автокран, товарен автомобил с прикачен кран, автовишка и автомобили 4х4, инструментариум и апарати/уреди за извършване на дейността си.

Разполага с мобилни уредби 110kV и 70kV AC/DC за:

 • тестване на кабелни линии (изпитване с високо напрежение на основната изолация и мантията на кабели Ср.Н и локализиране на евентуални повреди),
 • трасиране на подземни комуникации,
 • изпитване на кабелни линии Н.Н.,
 • локализиране на повреди и тяхното отстраняване,
 • аварийно поддържане на електроинсталации и съоръжения до 20kV.

Електроматериали

ВЕСТА 17 ЕООД разполага с изграден търговски обект за продажба на електроматериали за битови електроинсталации, осветителна техника и промишлени съоръжения в уредби 20kV.

По този начин ВЕСТА 17 ЕООД се стреми максимално да удовлетвори клиента и ангажираността му с по–малко на брой организации.

ВЕСТА 17 ЕООД извършва своите услуги по изграждане и ремонт на електропроводи, трафопостове и кабелни линии на територията на цяла България с доставка на материалите и гаранция за тяхното качество.
Компанията разполага с висококвалифицирани ел. специалисти с дългогодишен опит в областта на изграждането и ремонта на електропроводи, трафопостове и кабелни линии.
Фирмата притежава целия необходим инструментариум за извършване на дейностите по изграждане и поддръжката на електропроводи, трафопостове и кабелни линии и изпитанието на съоръженията.

В областта на изграждането и ремонтирането на електропроводи, трафопостове и кабелни линии ВЕСТА 17 ЕООД налага по категоричен начин своя авторитет и е предпочитан партньор от значими български и чуждестранни инвеститори, като стриктно спазва всички наредби по действащата нормативна уредба и мотивира екипа си.

Контакти с ВЕСТА 17 ЕООД

Офис – производствена база
град Търговище, кв. Въбел, ул. Христо Смирненски №13
0878 986 550
e-mail: office@vesta-tg.com

Магазин Електромаркет ВЕСТА
град Търговище, ул. Трети март №4
0890 986 593

Магазин Лайтмаркет ВЕСТА
град Търговище, ул. Стефан Караджа №7
e-mail: lightmarket@vesta-tg.com

Нов офис, град Силистра
град Силистра, бул. Македония №125 В
e-mail: office@vesta-tg.com

Ключови думи

въздушни ел. проводи

ел. уредби средно и ниско напрежение

електромонтажни работи

електропроводи

изграждане на ел. уредби

пусково-наладъчни работи

ремонт на маслени трансформатори

силови трансформатори

трасиране на кабелни линии

трафопостове