Алфа – Енемона ООД -

3358

Сервизното обслужване – гарант за безопасна, надеждна и дългосрочна експлоатация на оборудването.

Фирма Алфа-Енемона ООД е основана в началото на 2007 г., с основен предмет на дейност – инженерингова, сервизна, пусково-наладъчна, измервателна и инвеститорска дейност по поддръжка, развитие и диагностика на системи в енергетиката, в производствения, публичния и частен сектор. Доставка и монтаж на машини, съоръжения и резервни части за функционални системи в енергетиката, поддръжка, развитие и проектиране на системи в АЕЦ, ТЕЦ и други отрасли на енергетиката.

Компанията е сертифицирана по ISO 9001:2008 – Сертификат за качество.

Сфера на дейност на фирмата

Извършване на сервизно обслужване и ремонт на електрооборудване и оборудване на системи за контрол и управление (СКУ) в АЕЦ Козлодуй ЕАД, производство на Сименс АГ, Арева ГмбХ, АВВ, Шнайдер Електрик и др. производители. Сервизна поддръжка на Дизел генераторни станции (ДГС), мобилни дизел-генератори, системи за АВР.

Висококачествени услуги от Алфа – Енемона ООД

Фирма Алфа – Енемона разполага с инженерно-технически персонал с nachaloповече от 10-годишен опит в областта на обслужване на ел. оборудване, КИПИА оборудване и системи. Целта на фирма Алфа – Енемона е да осигури адекватна поддръжка на оборудването предоставено за сервизно обслужване съгласно изискванията на Клиента и заложените от завода-производител.

В условията на постоянно модернизиране на оборудването са необходими и нов тип знания, базирани на познания не само за механично обслужване на company-300x300съоръженията, но и знания за процесите, тяхното отразяване в софтуерните приложения и обслужващите програми заложени в част от оборудването, начините за отстраняване на възникнали проблеми в работата и за извършване на промени на параметрите при необходимост без понижаване или нарушаване на безопасността на съоръженията. Ето защо приоритет на фирмата е непрекъснатото обучение и повишаване на квалификацията на персонала, за да може фирмата да остане конкурентно способна и предпочитана на пазара.

Услуги предлагани от Алфа-Енемона – сервизно обслужване, доставка и монтаж на електрически системи и електрооборудване

  • Сервизна поддръжка и ремонт на електрическо и механично оборудване
  • Ремонт и поддръжка на ДГС и системи за АВР
  • Доставка и монтаж на ел. оборудване и съоръжения
  • Резервни части и компоненти
  • Консултантски услуги
  • Проектиране
  • Монтажни, пусково-наладъчни и измервателни дейности
  • Мобилни екипи, малко време за реакция при отстраняване на дефекти

Фирмата има офис и в АЕЦ Козлодуй

гр. Козлодуй, площадка АЕЦ Козлодуй
тел.: +359 973 80 800; тел.: +359 973 72 508; тел./факс: +359 973 80 800
мобилен: +359 884 51 15 19; мобилен: +359 886 70 87 74
е-mail: service@alfa-enemona.com,
office@alfa-enemona.com
Сервизна база и мобилни екипи

Ключови думи

безопасност на съоръженията

КИПиА оборудване и системи

модернизиране на оборудването

отстраняване на възникнали проблеми

сервизно обслужване на електрооборудване

сервизно обслужване на оборудване на СКУ

системи за контрол и управление (ску)