Дърводобивна компания Смолес ЕООД -

 • с. Елховец, ул. Соколица №53
 • +359 886 73 96 17
 • smoles_eood@abv.bg
15469

Дърводобивна компания Смолес ЕООД извършва търговия с дървесина,  дървен материал и дърва за огрев.

Фирмата се занимава с дърводобив в региона на град Смолян.

 

    Основни дейности, извършвани от ДЪРВОДОБИВНА КОМПАНИЯ     СМОЛЕС ЕООД

 • дърводобив
 • продажба на дървесина
 • търговия с дърва и дървен материал
 • транспорт на дървен материал
 • дърва за огрев и дърва за битови нужди

 

Дърводобив

 • Смолес ЕООД извършва всички дейности по добив на дървесина – маркиране на дървета за сеч, сеч на дървета, оформяне на групи продукти на мястото на сечта, натоварване и транспортиране до склад за по-нататъшн обработка.
 • Смолес ЕООД предлага дървесина с високи качествени показатели на българския пазар.
 • Смолес ЕООД произвежда и преработва широколистна и иглолистна дървесина и дърва за огрев и предлага транспорт до клиента.

Основни клиенти на Смолес ЕООД са фирми и частни лица, развиващи дейност в областта на строителството и мебелното производство.

 

Фирма СМОЛЕС ЕООД извършва

 

 • Производство на детайли за пелети

 • Производство на ЕКО ПЕЛЕТИ

 • Циркулярно бичене на детайли за пелети

 

Продажба на дървесина и дървен материал

 

ДЪРВОДОБИВНА  КОМПАНИЯ  СМОЛЕС  ЕООД  ПРЕДЛАГА:

 • Висококачествен дървен материал за нуждите на строителството.
 • Дървесина от иглолистни дървесни видове /дървен строителен материал от бор, дървен строителен материал от смърч/.
 • Объл дървен материал – подпори, греди.
 • Фасониран дървен материал – дялан и бичен дървен строителен материал – греди и летви, дъски.
 • Дървесина от широколистни дървесни видове /дървен строителен материал от бук, дървен строителен материал от дъб/.
 • Фасониран дървен материал – дялан и бичен дървен строителен материал – дъски.
 • Висококачествен дървен материал за нуждите на мебелното производство.
 • Дървесина от широколистни дървесни видове /дървен материал от бук, дървен материал от дъб/.
 • Изделия от дървесина – шперплат, паркет, плочи от дървесни частици (ПДЧ).
 • Дърва за огрев от бор – нацепени и нарязани дърва за огрев.
 • Дърва за огрев от дъб, дърва за огрев от бук.

Смолес ЕООД изпълнява индивидуални поръчки за размери на дървесината.

 

Tранспорт на дървен материал

В областта на търговията с дървесина, дървопреработвателно дружество Смолес ЕООД извършва транспорт на дървесината до крайния купувач.

Ключови думи

Детайли за палети

добив на дървесина

дърва за битови нужди

дърводобив в региона на Смолян

Дърводобивна компания

Дърводобивна компания Смолес ЕООД

ЕКО ПИЛЕТИ

маркиране на дървета за сеч

Производство на ЕКО ПИЛЕТИ

сеч на дървета

транспорт на дървен материал

търговия на дърва

Търговия на дървен материал

Търговия на дървесина

широколистна и иглолистна дървесина