Денонощна ветеринарна клиника Син Кръст -

Ветеринарна клиника Син кръст е денонощна болница за дребни животни работеща без почивен ден. Реализирана като такава от проекта, през строителството, оборудването и пускането й в експлоатация.

Това е една от най-големите и модерно оборудвани ветеринарни клиники в България. Разполагме с най-съвременно техническо оборудване за оказване на спешна медицинска помощ, диагностика, оперативно лечение. На площ от над 400 кв.м. са разположени: приемна с рецепция и регистратура, две манипулационни зали, лаборатория за клинична диагностика, кабинети, зала за образна диагностика, операционен блок, реанимация.

Клиниката разполага с отлично подготвен екип, който посещава целогодишно курсове, семинари и симпозиуми по цял свят с цел да бъде в крак с най-новите тенденции във ветеринарната медицина.

При нас работи единствения в България лекар, дипломиран като експерт в областта на ТБД/Тазобедрената дисплазия/ и член на GRSK (Германска асоциация на рентгенолозите за генетични заболявания на опорно-ставния апарат и костите). Тази организация е водеща в областта на рентгеновите изследвания и диагностициране на генетично наследствените заболявания на опорно-ставният апарат и костите. Тя е и официално призната от FCI и IEWG. Д-р Георгиев е и единственият дипломиран панелист в България.

На животните изследвани в нашата клиника се издава международен сертификат удостоверяващ резултата от проведените изследвания.

Ключови думи

ветеринарна клиника Син кръст

денонощни ветеринарни клиники

зала за образна диагностика

кабинети

лаборатория за клинична диагностика

манипулационни зали

операционен блок

реанимация

спешна медицинска помощ за домашни любимци