ДКЦ (Диагностично - Консултативни центрове)

  • Current

Намерени 11 резултата

ДКЦ Свети Лука - Диабетен център EООД

Предмет на дейност ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВ. ЛУКА – ДИАБЕТЕН ЦЕНТЪР ЕООД Осъществяване на диагностика и амбулаторно лечение на остри заболявания Диагностика и амбулаторно лечение на травми и...


бул. България №2
+359 32 90 08 20

ул. Коста Хаджипакев №7
+359 64 90 90 90

ул. Храбрец №15
+359 32 60 18 10

бул. Цариградско шосе №131, ет. 9, АТМ център
+359 2 875 71 11

ул. Даскал Димо №22
+359 64 80 18 88

ж.к. Дружба 2, ул. Трите бора №24
+359 64 87 20 20; +359 878 47 13 34
Транспортен ДКЦ ЕООД Бургас - клон Ст. Загора ЕООД

ул. Герасим Папазчев №16
+359 42 62 32 75
ДКЦ І - Бургас ЕООД

бул. Стефан Стамболов №73
+359 56 81 05 75
Медичи - АСМПМЦ ООД

ул. Иван Вазов №37, ет. 2, ап. 2
+359 52 63 07 57
ДКЦ- І Пазарджик ЕООД

ул. Константин Величков №50
+359 34 40 61 66