Ви – Газ България ЕАД -

5428

v-gaz-sf-pic1От юни 2007 година ВИ – ГАЗ България ЕАД продава газ пропан-бутан на българския пазар под своята марка ВИТОГАЗ. Новото дружество е част от международната компания РУБИС, предприемчива и много динамична група от компании, която успя да увеличи размера си десетократно за последните 15 години.

v-gaz-sf-pic2На българския пазар на пропан-бутан ВИ – ГАЗ развива като основни направления продажбите на автогаз, втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в резервоари, както и втечнен въглеводороден газ за индустриални и битови нужди в бутилки от 10 и 20 кг.

В газопълначния завод на ВИ – ГАЗ България в с. Бенковски до Пловдив пълненето на бутилки с втечнен газ се извършва в условията на защитена среда, като се спазват изискванията за сигурност и техническа безопасност на крайния продукт.

По този начин до българския потребител достигат изправни газови бутилки, проверени при всяко напълване и запечатани с фолио върху спирателния вентил.

За да се осигури напълно безопасността на потребителите, газопълначният завод на ВИ – ГАЗ България е оборудван с най-съвременна техника:

  • съоръжения за автоматично напълване, осигуряващи точното тегло на втечнения газ в бутилките
  • уреди за автоматична проверка херметичността на бутилките
  • уреди за запечатване на спирателния вентил с термосвиваемо фолио
  • уреди за безопасно коригиране на теглото при евентуално препълване на бутилките
  • контролни везни
  • допълнителна контролна електронна везна за проверка точността на теглото
  • изрядна документация за регистрация, прегледи и ремонти на съдовете

Преди пълнене бутилките се проверяват за годност според европейските и българските стандарти, като непригодните се отделят за по-нататъшна проверка и ремонт.

По време на пълненето се проверява точното тегло на пълните бутилки, след приключване на процеса се извършва повторна проверка на контролна електронна везна.

Вентилът на всяка бутилка се проверява за херметичност преди запечатването му с термосвиваемо фолио. За целта се използва газов анализатор.

В завода на ВИ – ГАЗ работят квалифицирани служители, специално обучени за работа с пропан-бутан. ВИ – ГАЗ България отделя сериозно внимание на професионалното обучение на работещите в компанията. Периодично се организират квалификационни курсове с гост-лектори от Регионална служба „Противопожарна и аварийна безопасност“ и Държавната инспекция за технически надзор.

Безопасната експлоатация на бутилките от крайните потребители се осигурява като се извършва инструктаж на всеки нов клиент. В пунктовете за продажби на дребно винаги има налични писмени инструкции за експлоатация.

Ключови думи

ви - газ българия

витогаз

газ пропан-бутан

газови бутилки

контролни везни

писмени инструкции за експлоатация

проверка за херметичност

съоръжения за автоматично напълване

уреди за безопасност