Геодезия и картография

  • Current

Намерени 23 резултата

1 2

Геомап - Инженеринг ЕООД Пазарджик

 За Геомап-Инженеринг ЕООД Геомап - Инженеринг ЕООД е вписана в регистъра на правоспособните лица към Агенция по геодезия, картография и кадастър на Република България. Собственик на фирмата е инж. Димитрийка...

Геототал ООД София

ГЕОТОТАЛ е дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 1990 г. Предмет на дейност: - Проектиране в областта на геодезията и кадастъра - Инвестиционно проектиране и устройствено планиране - Лазерно...

Геоинженеринг ООД Пазарджик

Информация за Геоинженеринг ООД Фирмата притежава шест офиса в гр. София, гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Свищов, гр. Смолян и гр. Чепеларе и има изградена информационна система за директна връзка между тях. Във всеки...

Геокад 93 ЕООД София

Информация за Геокад 93 ЕООД Фирма ГЕОКАД-93 е създадена през януари 1993 г. Собственик на фирмата е инж. Златан Златанов. В началото фирмата се занимава основно с възстановяване на земите на собствениците. До 1995 г. са...

Геоложки изследвания ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ Бургас

ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ е специализирана в инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, сондажи за вода, а също така и лабораторни изследвания на земни проби. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за...

Геология, геотехника, геофизика Гео Дрил София

Гео Дрил дава консултации и извършва услуги в областите геология, геотехника и геофизика, както и в сферата на инженерната геология и хидрогеологията. Фирмата от София проектира и строи хидротехнически съоръжения...

Визура ЕООД София

Фирма Визура ЕООД извършва проекти и научни разработки в страната Общи устройствени и интегрирани планове Кадастрални планове на населени места Планове за регулация и застрояване на населени места Подземна...

Пазарджик
ул. Екзарх Йосиф №1
+359 34 40 55 55
София
ул. Плачковски манастир №1
+359 2 943 01 86
София
ул. Гоце Делчев №55
+359 879 99 98 78
София
бул. Андрей Ляпчев №4, ет.5
+359 2 877 45 96; +359 2 974 30 66
Стара Загора
ул. Ген. Столетов №113, Дом на техниката, ет. 1, оф. 3
+359 888 00 03 59
Пловдив
ул. Бугариево №2, ет. 1, ап. 3
+359 899 96 55 98
София
ж.к. Гоце Делчев, бл. 245
+359 899 42 06 52
Геокад 93 ЕООД
София
ул. Отец Паисий №96
+359 2 813 19 50
Геомарк ЕООД
Пловдив
ул. Кап. Райчо №56, ет. 4, оф. 11
+359 898 58 66 35
Л енд Л Консулт ООД
Бургас
ж.к. Изгрев, бл. 136, партер 4
+359 56 84 38 51
Статос ООД
Асеновград
ул. 3-ти Март №34, ет. 6
+359 885 80 14 45
Геоарх ЕООД
Пловдив
бул. Цар Борис ІІІ Обед. №132, вх. Б, ет.4, ап.8
+359 898 47 83 59
Каруел ООД
Пловдив
ул. Богомил №60, ет. 1, офис 5
+359 898 69 42 20
1 2