Геодезия и картография

  • Current

Намерени 23 резултата

1 2

Перник Кадастър ООД

Адрес на фирмата в гр. София   гр. София, ул. Мусала №1 +359 2 818 83 22; +359 2 818 83 05   ПЕРНИК КАДАСТЪР ООД е наследник на фирмата ЕТ Младен Йоцев създадена през 1992 г. Фирмата има опит в комплексните геодезически услуги...

Геомап - Инженеринг ЕООД

 За Геомап-Инженеринг ЕООД Геомап - Инженеринг ЕООД е вписана в регистъра на правоспособните лица към Агенция по геодезия, картография и кадастър на Република България. Собственик на фирмата е инж. Димитрийка...

Геототал ООД

ГЕОТОТАЛ е дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 1990 г. Предмет на дейност: - Проектиране в областта на геодезията и кадастъра - Инвестиционно проектиране и устройствено планиране - Лазерно...

Геоинженеринг ООД

Информация за Геоинженеринг ООД Фирмата притежава шест офиса в гр. София, гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Свищов, гр. Смолян и гр. Чепеларе и има изградена информационна система за директна връзка между тях. Във всеки...

Геокад 93 ЕООД

Информация за Геокад 93 ЕООД Фирма ГЕОКАД-93 е създадена през януари 1993 г. Собственик на фирмата е инж. Златан Златанов. В началото фирмата се занимава основно с възстановяване на земите на собствениците. До 1995 г. са...

Геоложки изследвания ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ

ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ е специализирана в инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, сондажи за вода, а също така и лабораторни изследвания на земни проби. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за...

Геология, геотехника, геофизика Гео Дрил

Гео Дрил дава консултации и извършва услуги в областите геология, геотехника и геофизика, както и в сферата на инженерната геология и хидрогеологията. Фирмата от София проектира и строи хидротехнически съоръжения...

Визура ЕООД

Фирма Визура ЕООД извършва проекти и научни разработки в страната Общи устройствени и интегрирани планове Кадастрални планове на населени места Планове за регулация и застрояване на населени места Подземна...


ул. Екзарх Йосиф №1
+359 34 40 55 55

ул. Плачковски манастир №1
+359 2 943 01 86

ул. Гоце Делчев №55
+359 879 99 98 78

бул. Андрей Ляпчев №4, ет.5
+359 2 877 45 96; +359 2 974 30 66

ул. Ген. Столетов №113, Дом на техниката, ет. 1, оф. 3
+359 888 00 03 59

ул. Бугариево №2, ет. 1, ап. 3
+359 899 96 55 98

ж.к. Гоце Делчев, бл. 245
+359 899 42 06 52
Геокад 93 ЕООД

ул. Отец Паисий №96
+359 2 813 19 50
Геомарк ЕООД

ул. Кап. Райчо №56, ет. 4, оф. 11
+359 898 58 66 35
Л енд Л Консулт ООД

ж.к. Изгрев, бл. 136, партер 4
+359 56 84 38 51
Статос ООД

ул. 3-ти Март №34, ет. 6
+359 885 80 14 45
Геоарх ЕООД

бул. Цар Борис ІІІ Обед. №132, вх. Б, ет.4, ап.8
+359 898 47 83 59
1 2