Вторични суровини

  • Current

Намерени 20 резултата

Еко Ресурс - Р ООД София

За нас ЕКО РЕСУРС – Р  ООД, гр. София e дружество с ограничена отговорност,създадено през есента на 2004 г. с предмет на дейност: Услуги за сметосъбиране и сметоизвозване, предварителна обработка (сепариране, балиране и...

Макметал Холдинг АД София

За нас Макметал Холдинг АД  се определя като модерна, авторитетна и бързоразвиваща се компания, защото разполага с добре развит и гъвкав мениджмънт, екип от квалифицирани специалисти и висока култура относно...

Екоинвест ЕООД Пазарджик

За нас Екоинвест ЕООД е създадена като еднолично дружество през 2003 г. Следването на високите технологии в рециклиращия сектор, а както и променящите се пазари, ни задължи да инвестираме в модерни инсталации,...

Папир БГ ООД Пловдив

Дружеството е основано през 2000 г. и е специализирано в събиране, сортиране, балиране, транспорт и продажби на всички видове отпадъци от опаковки. Количествата които изкупува и продава месечно представляват около 30 % от...

КРОУ ГРУП ЕООД София

КРОУ ГРУП ЕООД е компания, работеща в областта на изкупуване, третиране и временно съхранение на отпадъчни и вторични суровини. КРОУ ГРУП ЕООД има дългогодишен опит и традиции в изпълнението на поръчки за доставка на...

Айрън мен ЕООД Стара Загора

Изкупуване на вторични суровини от Айрън мен Стара Загора Изкупуване на черни и цветни метали, сплави, пластмаса, хартия, найлон, PVC , акумулатори, батерии, бяла техника - електроника и др. Фирмата разполага със...

София
бул. Самоков №60
+359 2 963 44 43
София
кв. Горубляне, ул. Георги Белов №2
+359 975 34 00
Русе
ул. Добри Немиров №11
+359 82 82 42 93
Шумен
бул. Мадара 42
+359 54 88 22 15
Русе
Западна промишлена зона, ул. Димитър Басарбовски № 13
+359 82 82 11 82
София
Бул. Шипченски проход Nо.65, ет. 3
+ 359 2 971 22 15
Свищов
ул. Стоян Ников №14
+359 885 91 91 82
Стара Загора
кв. Индустриален
+359 887 55 36 07
Стара Загора
ул. Хрищенско шосе, Индустриална зона
+359 42 62 11 25
Пазарджик
ул. Мильо Войвода №18
+359 34 44 84 45
Метал Плюс ЕООД
Бургас
ул. Одрин №3
+359 889 99 94 94
Феникс Гарант ООД
Бургас
ул. Индустриална №47
+359 56 84 67 83
Гаро 2004 и Син ООД
Пловдив
ул. Ландос №54
+359 32 68 27 90
Мария Петкова ЕТ
Пазарджик
с. Главиница, ул. Трета №1
+359 888 75 04 71