Вторични суровини

  • Current

Намерени 20 резултата

Еко Ресурс - Р ООД

За нас ЕКО РЕСУРС – Р  ООД, гр. София e дружество с ограничена отговорност,създадено през есента на 2004 г. с предмет на дейност: Услуги за сметосъбиране и сметоизвозване, предварителна обработка (сепариране, балиране и...

Макметал Холдинг АД

За нас Макметал Холдинг АД  се определя като модерна, авторитетна и бързоразвиваща се компания, защото разполага с добре развит и гъвкав мениджмънт, екип от квалифицирани специалисти и висока култура относно...

Екоинвест ЕООД

За нас Екоинвест ЕООД е създадена като еднолично дружество през 2003 г. Следването на високите технологии в рециклиращия сектор, а както и променящите се пазари, ни задължи да инвестираме в модерни инсталации,...

Папир БГ ООД

Дружеството е основано през 2000 г. и е специализирано в събиране, сортиране, балиране, транспорт и продажби на всички видове отпадъци от опаковки. Количествата които изкупува и продава месечно представляват около 30 % от...

КРОУ ГРУП ЕООД

КРОУ ГРУП ЕООД е компания, работеща в областта на изкупуване, третиране и временно съхранение на отпадъчни и вторични суровини. КРОУ ГРУП ЕООД има дългогодишен опит и традиции в изпълнението на поръчки за доставка на...

Айрън мен ЕООД

Изкупуване на вторични суровини от Айрън мен Стара Загора Изкупуване на черни и цветни метали, сплави, пластмаса, хартия, найлон, PVC , акумулатори, батерии, бяла техника - електроника и др. Фирмата разполага със...


бул. Самоков №60
+359 2 963 44 43

кв. Горубляне, ул. Георги Белов №2
+359 975 34 00

ул. Добри Немиров №11
+359 82 82 42 93

бул. Мадара 42
+359 54 88 22 15

Западна промишлена зона, ул. Димитър Басарбовски № 13
+359 82 82 11 82

Бул. Шипченски проход Nо.65, ет. 3
+ 359 2 971 22 15

ул. Стоян Ников №14
+359 885 91 91 82

кв. Индустриален
+359 887 55 36 07

ул. Хрищенско шосе, Индустриална зона
+359 42 62 11 25

ул. Мильо Войвода №18
+359 34 44 84 45
Метал Плюс ЕООД

ул. Одрин №3
+359 889 99 94 94
Феникс Гарант ООД

ул. Индустриална №47
+359 56 84 67 83
Гаро 2004 и Син ООД

ул. Ландос №54
+359 32 68 27 90
Мария Петкова ЕТ

с. Главиница, ул. Трета №1
+359 888 75 04 71