България Лизинг ЕАД -

България Лизинг ЕАД

е лизингова компания, предлагаща гъвкави условия и качествени услуги в областта на финансовия лизинг.

Мениджмънтът на дружеството създаде необходимата база за динамично и в същото време стабилно присъствие на лизинговия пазар. Бизнес стратегията на България Лизинг ЕАД е насочена основно към корпоративни клиенти – малки и средни предприятия в страната, включваща схеми както за частичното финансиране, така и по-мащабно лизинговане на активи: сгради, машини, съоръжения и оборудване, МПС, хотелско и медицинско оборудване. Същевременно осигурява улеснено финансиране на физически лица във връзка с реализацията на семейни проекти при закупуването на автомобили и недвижими имоти.

За стимулиране конкурентноспособността и подобряване на пазарните позиции, на свойте коректни и добри клиенти България Лизинг ЕАД предлага финансиране за оборотни средства под формата на обратен лизинг на техни активи.

Лизингови продукти

 • ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА МПС ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
  – лизинг на нови и употребявани МПС-леки автомобили, лекотоварни, товарни, влекачи, ремаркета, микробуси, автобуси и други, при конкурентни пазарни условия.
  ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА МПС ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  – лизинг на нови и употребявани МПС – леки автомобили, за физически лица при конкурентни пазарни условия.
 • ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ
  – лизинг на ново производствено, индустриално и търговско оборудване, машини и съоръжения, в различни отрасли на икономиката.
  ОБРАТЕН ЛИЗИНГ
 • ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ЗА ОБОРУДВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ЗАВЕДЕНИЯ, ЛЕКАРСКИ И СТОМАТОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ
 • ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ХОТЕЛИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ
  – България Лизинг ЕАД финансира закупуването чрез финансов лизинг на ново обзавеждане и оборудване, на електронно-изчислителна и офис техника, на хотели, бизнес и административни сгради.
 • ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
  – България Лизинг ЕАД финансира български юридически лица за закупуване на вече изградени недвижими имоти за търговски, производствени и административни нужди, при условията на финансов лизинг.
  ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
  – България Лизинг ЕАД финансира физически лица при закупуване на вече изградени недвижими имоти, при условията на финансов лизинг.
  ОБРАТЕН ЛИЗИНГ

Ключови думи

българия лизинг

корпоративни клиенти

лизингова компания

лизинговане на активи

малки и средни предприятия

обратен лизинг

семейни проекти

схеми за частичното финансиране

финансов лизинг

финансов лизинг на машини и съоръжения

финансов лизинг на медицинска техника

финансов лизинг на мпс

финансов лизинг на недвижими имоти

финансов лизинг на оборудване