СИБАНК EАД -

  • бул. Цар Борис III № 1
  • 0800 14 014

СИБАНК е динамично развиваща се търговска банка с 19 годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предприятия. Разполага с широко разгъната клонова мрежа в цялата страна и непрекъснато инвестира в обновяването и разширяването й. Същевременно банката отговаря на съвременното търсене, развивайки дистанционните канали за дистрибуция.

От 2007 г. СИБАНК ЕАД е част от белгийската банково-застрахователна група КВС. Интегрирането й с другата компания на групата в България – ДЗИ, позволява прилагането на иновативен подход в предлагането на нови за българския пазар банково-застрахователни продукти и услуги.

СИБАНК  ЕАД притежава пълен банков лиценз. Действа като лицензиран инвестиционен посредник и извършва всички дейности, посочени в Закона за кредитните институции.

Ключови думи

банкови и финансови услуги

банково-застрахователна група квс

банково-застрахователни продукти и услуги

инвестиционен посредник

клонова мрежа в цялата страна

корпоративни клиенти

малки и средни предприятия

пълен банков лиценз

сибанк