Първа инвестиционна банка АД -

 • бул. Драган Цанков №37
 • +359 2 817 11 00

Първа инвестиционна банка се стреми да продължи да бъде една от най-добрите банки в България, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си, осигурява отлични възможности за кариера на служителите и е социално ангажирана. Банката ще продължи да развива високотехнологични решения, предоставящи възможности на нейните клиенти да банкират от всяка точка на света и по всяко време.

Първа инвестиционна банка притежава универсалeн банков лиценз за извършване на банкова дейност на територията на страната и на сделки в чужбина.

Банката е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и регистриран инвестиционен посредник.

УСЛУГИ

Частни лица

 • Кредити
 • Дебитни карти
 • Кредитни карти
 • Депозити и влогове
 • Злато и нумизматика
 • Инвестиционни услуги и дейности
 • Банкови сметки
 • Парични преводи
 • Дистанционно банкиране

Бизнес

 • Микрокредитиране
 • Финансиране за малък и среден бизнес
 • Корпоративен бизнес и институции
 • Бизнес дебитни карти
 • Бизнес кредитни карти
 • Депозити
 • Злато и нумизматика
 • Инвестиционни услуги и дейности
 • Банкови сметки
 • Разплащания и преводи
 • Документарни операции
 • Дистанционно банкиране

Ключови думи

банкова дейност

банкови сметки

дебитни карти

депозити и влогове

дилър на държавни ценни книжа

дистанционно банкиране

инвестиционен посредник

инвестиционни услуги

кредити

кредитни карти

микрокредитиране

парични преводи

първа инвестиционна банка

универсалeн банков лиценз

финансиране за малък и среден бизнес