Обединена българска банка (ОББ) -

 • ул. Света София 5
 • 0700 117 17

За банката

ОББ е учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки.

Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.

Банкови услуги

 • кредити в лева и чуждестранна валута
 • депозити в лева и чуждестранна валута
 • валутни операции
 • бързи и експресни вътрешнобанкови преводи
 • електронно банкиране
 • кеш мениджмънт за корпоративни клиенти
 • операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове
 • разплащания с дебитни и кредитни банкови карти
 • инкасови на парични средства
 • банкови гаранции и акредитиви
 • търговия с ценни книжа
 • депозитарни/попечителски услуги
 • парични преводи чрез Western Union

Ключови думи

валутни операции

вътрешнобанкови преводи

дебитни и кредитни банкови карти

депозити

електронно банкиране

кредити

левови и валутни сметки

обб

обединена българска банка

парични преводи

пътнически чекове

търговия с ценни книжа

търговска банка