Банка Пиреос България АД -

Банка Пиреос стъпва на българския пазар през 1993 г. и за своето 19 годишно присъствие в страната печели репутация на динамична, иновативна, гъвкава и стабилна финансова институция с дългогодишен международен опит, експертно ноу-хау и широка гама от висококачествени продукти и услуги.

Банка Пиреос България е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари и лизинг. Банката има дъщерни компании и в други финансови сектори, сред които брокерство на недвижими имоти, проектно финансиране, асет мениджмънт и частно банкиране.

Към края на март 2012г. Банка Пиреос България разполага с клонова мрежа от 83 клона, притежава активи за 1.65 милиарда евро, а служители са 954 човека.

Ключови думи

асет мениджмънт

банка пиреос българия

банкиране на дребно

брокерство на недвижими имоти

капиталови пазари

корпоративно банкиране

лизинг

проектно финансиране

универсална банка

финансови услуги за малки и средни предприятия

частно банкиране