Алианц Банк България -

Алианц Банк България

е универсална търговска банка със седалище в гр. София.

Алианц Банк България предлага своите продукти в над 100 бизнес и финансови центрове, покриващи цялата страна, които успешно се допълват и от широката агентска мрежа на Алианц България Холдинг.

Банката притежава пълен лиценз за извършване на банкови и финансови операции.

Алианц Банк България е:

  • Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа
  • Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни и държавни ценни книжа
  • Член на Българска фондова борса – София АД
  • Член на Централен депозитар АД
  • Член на Асоциацията на търговските банки

Ключови думи

алианц банк българия

алианц българия холдинг

банка

банкови и финансови операции

корпоративни и държавни ценни книжа

лицензиран инвестиционен посредник

лицензиран първичен дилър

универсална търговска банка