Полан ООД -

  • жк. Еленово, бл. 205 Б, ет.4, ап.10
  • +359 887 61 41 29
  • polan@abv.bg

Фирма ПолАн ООД извършва технологично повтарящи се и специални услуги, като:

  • взривни работи,
  • проектански услуги,
  • инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания,
  • професионални пиротехнически спектакли, заря и илюминации на територията на цялата страна.

Фирмата е създадена през 2005 година и продължава дейността на ЕТ ПолАн – Красимир Грънчаров, която функционира от 1998 година.
Професионализъм, качество и бързина на изпълнение на услугите.

Ключови думи

взривни работи

заря и илюминации на територията на цялата страна

инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания

проектански услуги

професионални пиротехнически спектакли