Геология, геотехника, геофизика Гео Дрил -

  • ж.к. Обеля 2, бл. 232, вх. Б, ет. 8
  • +359 888 25 11 06; +359 889 42 82 77
  • geo_dril@mail.bg
1217

Гео Дрил дава консултации и извършва услуги в областите геология, геотехника и геофизика, както и в сферата на инженерната геология и хидрогеологията.

Фирмата от София проектира и строи хидротехнически съоръжения на geo_drill_img2територията на цяла България.

Извършва концесионни анализи, които включват технически, екологичен, финансово-икономически и правен анализ.

Подготвя експертизи от гледна точка на изискванията и стандартите в екологията.

Компанията извършва геоложки проучвания за нуждите на строителството.

Гео Дрил предлага и извършване на сондажи.

За да постигне високите цели, които си е поставила, фирмата разчита на екип от опитни геолози, инженери, юристи и строителни работници, притежаващи нужната квалификация и опит.

Всичко това, заедно с непрекъснатото инвестиране в техническите съоръжения, прави фирмата една от най-динамично развиващите се компании в България.

Ключови думи

Геология

геотехника

геофизика

инженерната геология и хидрогеологията

концесионни анализи

сондиране и сондажни дейности

хидротехнически съоръжения