Геототал ООД -

1298

ГЕОТОТАЛ е дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 1990 г.

Предмет на дейност:

– Проектиране в областта на геодезията и кадастъра
– Инвестиционно проектиране и устройствено планиране
– Лазерно сканиране

Услуги:

 • Комплексно инвестиционно проектиране
 • Устройствено планиране
 • Скици-проект за промяна на кадастрални карти и планове
 • Проучване и проектиране в областта на геодезията, Кадастър, Регулации, Трасиране
 • Подробни устройствени планове (ПУП)
 • Прецизни геодезически и GPS мрежи и нивелация
 • Инженерна геодезия, Изследване на деформации
 • Вертикално планиране, Трасировъчни проекти
 • Екзекутивна документация
 • Специализирани геодезически дейности
 • Изследване на деформации (мониторинг) на сгради и съоръжения
 • Подземна и надземна инфраструктура
 • Консултанска дейност
 • Експертни оценки
 • Управление на проекти
 • Инвеститорски контрол
 • Други специализирани дейности

Местоположение

Ключови думи

вертикално планиране

геодезически и gps мрежи и нивелация

геодезия

геототал

експертни оценки

изследване на деформации

инвеститорски контрол

инвестиционно проектиране

кадастрални карти и планове

кадастър

консултанска дейност

лазерно сканиране

подземна и надземна инфраструктура

регулации

скици-проект

трасиране

трасировъчни проекти

управление на проекти

устройствено планиране