Геоложки изследвания ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ -

 • ул. Шейново 3, офис 208
 • +359 889 46 68 76
 • vodoslav@abv.bg
1327

ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ е специализирана в инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, сондажи за вода, а също така и лабораторни изследвания на земни проби.

 • Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за строителството – Дружеството предлага на своите клиенти проучвателно сондиране, вземане на проби, изготвяне на доклади и проекти.
 • Сондажи за вода
 • Узаконяване водовземане и водоползване от сондажи, включително санитарно-охранителни зони
 • Проектиране на водоснабдителни сондажи
 • Независим контрол при изграждане на сондажи
 • Опитно-филтрационни изследвания
 • Лабораторни изпитвания на земни проби – Дружеството извършва изследване на физико-механични показатели на строителни почви.
 • Търсене с геолого-геофизични методи на пресни студени пукнатинни води
 • Консултации

Ключови думи

вземане на проби

включително санитарно-охранителни зони

Геоложки изследвания

изготвяне на доклади и проекти

Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за строителството

Независим контрол при изграждане на сондажи

Опитно-филтрационни изследвания

Проектиране на водоснабдителни сондажи

проучвателно сондиране

Узаконяване водовземане и водоползване от сондажи