Геокад 93 ЕООД -

1898

Информация за Геокад 93 ЕООД

Фирма ГЕОКАД-93 е създадена през януари 1993 г. Собственик на фирмата е инж. Златан Златанов.
В началото фирмата се занимава основно с възстановяване на земите на собствениците. До 1995 г. са изработени планове за земеразделяне в 6 села в област Търговище. От 1995 г. ГЕОКАД-93 започва да работи основно с архитектурни бюра и строителни фирми, като извършва заснемане на парцели с цел проектиране, проекти за вертикално планиране, трасиране на парцели и сгради и други. От 2004 г. до днес фирмата е изработила над 29 000 подобни обекта.
По договори със Столична община фирма ГЕОКАД-93 е изработила и продължава да изработва нивелетни проекти на голям брой регулационни планове на територията на гр. София. По този начин фирмата се утвърждава като една от водещите геодезически фирми на територията на столицата.

Геодезични услуги, извършвани от Геокад 93 ЕООД

 • Изработване на проекти за изменение на кадастрални карти
 • Трасиране на имотни граници
 •  Делби на поземлени имоти
 •  Трасиране на сгради
 •  Заснемане на изградени сгради, подземни комуникации и издаване на Удостоверение по чл. 52., ал. 4 от ЗКИР
 •  Изработване на Подробни устройствени планове (ПЗ, ПР, ПРЗ)
 •  Изработване на топографски планове
 •  Изработване на проекти за вертикално планиране
 •  Изработване на нивелетни проекти
 •  Заснемане на фасади и изработване на 3-D модел на сгради
 •  Дигитализиране на картни материали
 • Аеротриангулация
 •  Картиране на терен и ситуация от аерофото снимки
 •  Изработване на ортофото планове
 •  Сканиране на аероснимки от различни фотографски носители
 •  Определяне обема на изкопи и насипи
 •  Високоточно лазерно сканиране
 •  Локализиране на подземни проводи.

Ключови думи

аеротриангулация

високоточно лазерно сканиране

геодезически услуги

геодезия и кадастър

геодезия и кадастър София

делби на поземлени имоти

дигитализиране на картни материали

заснемане на изградени сгради

изработване на подробни устройствени планове

изработване на проекти за изменение на кадастрални карти

изработване на топографски планове

картиране на терен

локализиране на подземни проводи

определяне обема на изкопи и насипи

подземни комуникации

трасиране на имотни граници

трасиране на сгради