Геоинженеринг ООД -

1546

Информация за Геоинженеринг ООД

Фирмата притежава шест офиса в гр. София, гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Свищов, гр. Смолян и гр. Чепеларе и има изградена информационна система за директна връзка между тях. Във всеки един от офисите са разположени сървъри с висока степен на защита, което не позволява външен достъп до наличната база данни и до фирмената информация. Тази система позволява достъп до който и да е от основните офиси от всяка точка, чрез интернет, което оптимизира работата с базите данни на програмните продукти, а това е гаранция за винаги точна и актуална информация. Така екипите, работещи на отдалечени обекти, имат възможността да ползват целия ресурс на фирмата във всеки един момент.

Услуги, предлагани от Геоинженеринг ООД

ПОДДЪРЖАНЕ НА КВС
Изготвяне на скици, справки и баланси по различни характеристики. Смяна на собствеността.

ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
Предварително инвестиционно проучване. Задание за проектиране. Изготвяне на идеен и технически проект.
ГЕОДЕЗИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Трасиране на контури и оси на сгради, кота „нула”, кота „било”, кота „корниз”, определяне на обеми на изкопи.
КАДАСТЪР
Създаване и поддържане на кадастрални карти и кадастрални регистри в съответствие със ЗКИР.
GPS ИЗМЕРВАНИЯ
Измервания с геодезически GPS приемници и обработка на резултатите.

Фирмата притежава шест офиса в градовете:

гр. София 1680, бул. Гоце Делчев №55
Тел.: +359 2 818 25 55

гр. Пазарджик 4400, ул. Екзарх Йосиф №1
Тел.: +359 34 40 55 55

гр. Пловдив 4000, ул. Богомил №31
Тел.: +359 32 275055

гр. Велико Търново 5000, бул. България №23
Тел.: +359 62 67 01 11

гр. Смолян 4703, бул. България №76
тел.: +359 301 6 55 55

гр. Чепеларе 4850, ул. Мурджовска №1А
тел.: +359 3051 35 50

гр. Първомай, 4270, ул. Димитър Благоев №12
Тел.: +359 336 6 60 00

Ключови думи

gps измервания

геодезически GPS приемници

геодезически услуги

геодезия в строителството

геодезия и кадастър

геодезия и кадастър Велико Търново

геодезия и кадастър Пазарджик

геодезия и кадастър Пловдив

геодезия и кадастър Първомай

геодезия и кадастър София

инвестиционно проектиране

кадастър

картография

поддържане на квс