Перник Кадастър ООД -

23032

Адрес на фирмата в гр. София

 

гр. София, ул. Мусала №1
+359 2 818 83 22; +359 2 818 83 05

 

ПЕРНИК КАДАСТЪР ООД е наследник на фирмата ЕТ Младен Йоцев създадена през 1992 г.

Фирмата има опит в комплексните геодезически услуги

 • Геодезически снимки
 • Трасировки
 • Нивелации
 • Планове за регулация
 • Вертикални планировки
 • Изработване на Кадастрални карти и кадастрални регистри
 • Земеразделяне
 • Изчисляване на изкопно/насипни обеми
 • Оцифряване на кадастрални и регулационни планове
 • GPS /ГНСС/ измервания
 • Определяне на хоризонтални и вертикални отмествания (деформации) на машинни съоръжения и подкранови пътища

ПЕРНИК КАДАСТЪР ООД е вписана в регистъра на правоспособните лица към Агенцията по кадастъра по чл.12 т.8 от ЗКИР въз основа на Заповед  РД-15-31/04.06.2007г. и притежава значителен опит в областта на кадастъра и имотния регистър.

Фирмата разполага с капацитет от проектанти вписани в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

ПЕРНИК КАДАСТЪР ООД работи със специалисти от всички специалности необходими за изработване на цялостен Инвестиционен проект.

ЕКИП на фирма ПЕРНИК КАДАСТЪР ООД

Фирмата е съставена от високо квалифициран ЕКИП, с богат опит в областта на ГЕОДЕЗИЯТА и КАДАСТЪРА. От фирмата са готови винаги да Ви помогнат и да Ви дадат съвет как най-лесно да се разреши казусът Ви.
Екипът и апаратурата, с която разполага фирмата дава възможност да се работи на територията на цялата страна, като точността и качеството са на най-високо ниво.

Sn_1-done  Sn_2-done  Sn_3-done

Фирмата извършва

 • GPS измервания за нуждите на строителството, транспорта, селското стопанство и др.
 • Специализирани планове за нуждите на устройството на територията, планове на подземни проводи и съоръжения
 • Създаване на кадастрални карти и регистри
 • Трасиране на граници на имоти, сгради и съоръжения на техническата инфраструктура
 • Актуализиране на кадастъра
 • Планове за регулации, застрояване и парцеларни планове
 • Нивелационни планове и планове за вертикално планиране

Sn_4-done  Sn_5-done  Sn_6-done

ПЕРНИК КАДАСТЪР ООД разполага с подразделения в градовете

гр. София, ул. Мусала №1
Телефони: +359 2 818 83 22; +359 2 818 83 05

0888 574 589; 0897 493 583; 0888 552 930
e-mail: geodezisti@abv.bg

гр. Ихтиман,  ул. Парчевич №23
Телефони: 0889 77 24 11; 0897 493 583
e-mail: geodezisti@abv.bg

гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов
Телефони: 0897 49 35 83; 0889 772 411
e-mail: geodezisti@abv.bg

гр. Бургас, кв. Банево
Телефон: 0888 552 930
e-mail: geodezisti@abv.bg

ПЕРНИК КАДАСТЪР ООД ще намерите във Facebook

www.facebook.com/PERNIKKADASTAR

 

Ключови думи

gps измервания

вертикално планиране

геодезия

Геодезия Кадастър и регулация Ихтиман

Геодезия Кадастър и регулация Перник

Геодезия Кадастър и регулация София

Геодезия Кадастър и регулация Стара Загора

Заснемане

Земеразделяне

Изработване на Кадастрални карти

Изработване на кадастрални регистри

кадастър

Нивелация Бургас

Нивелация Ихтиман

Нивелация Перник

Нивелация София

Нивелация Стара Загора

Подробни устройствени планове - ПУП

проектиране

регулация

трасиране

Трасиране Бургас

Трасиране Ихтиман

Трасиране Перник

Трасиране София

Трасиране Стара Загора