Геомап – Инженеринг ЕООД -

3055

 За Геомап-Инженеринг ЕООД

Геомап – Инженеринг ЕООД е вписана в регистъра на правоспособните лица към Агенция по геодезия, картография и кадастър на Република България.
Собственик на фирмата е инж. Димитрийка Златанова.

Екип и структура

Екипът ни се състои от млади и амбициозни хора притежаващи висока квалификация, знания и опит в областта на геодезията и информационните технологии.
Отговорността и професионализма са качествата с помощта на които създаваме коректни и трайни партньорски отношения.

Услуги, предлагани от Геомап-Инженеринг ЕООД

Геомап – Инженеринг ЕООД извършва всички видове геодезически дейности, свързани с кадастъра, регулацията, вертикалното планиране, трасирането на имоти и съоръжения и пределяне на обеми и маркшайдерски работи. Фирмата извършва геодезически услуги свързани с архитектурата, строителството, кадастъра, регулацията и маркшайдерството.

Ние работим прецизно, качествено и стриктно спазваме поставените срокове.

Оборудване

Когато поемаме поръчки и ангажименти към нашите клиенти ние им гарантираме точност и прецизност, която постигаме със съвременното геодезическо оборудване и програмните продукти с които разполагаме.
Ефективните решения, които предлагаме на всеки наш клиент са съобразени с неговата индивидуална поръчка.

Местоположение

Ключови думи

архитектура

геодезически услуги

геодезия

геодезия и кадастър

кадастър

картография

маркшайдерство

регулация

строителство