Биас – М ЕООД -

  • ул. Алдомировска №128-130, ат. 3
  • +359 2 920 18 38

Проектантско бюро БИАС-М

БИАС-М е бюро за инженерни и архитектурни структури, което предлага проектиране и консултиране в областта на високото, ниското и специфичното строителство. Основната насоченост и специализация са строителните конструкции.
В редуциран обем бюрото ни притежава възможности за комплексно проектиране, което включва архитектура и всички специалности в инвестиционното проектиране.

БИАС-М обединява знанията и опита на висококвалифицирани специалисти , работили в най-големите проектантски институти в България. Експертността ни се допълва с привличането на млади и надеждни служители, което позволява проектиране на строителни конструкции на сгради и съоръжениия за над 150 000 м2 и комплексни обекти за 10 000 м2 годишно.

Проектантското бюро е създадено през 1995 г. от инж. Маньо Т. Манев, ръководител на проектантски отдели на „Софпроект”, „Метропроект”, „Метрострой”, „БКС-център” и по настоящем ръководител на „БИАС – М” ЕООД.

Екипът на БИАС-М

Екипът на фирмата се състои от 19 постоянно действащи проектанти – 17 строителни иженери – конструктори , 1 архитект , 1 сътрудник, като БИАС – М предлага отлични условия за работа с пълна техническа и информационна осигуреност за своите служители.

С цел подобряване и усъвършенстване на работата през 2008г. в оборот е внедрена Система за управление на качеството съобразена с изискванията на Стандарт БДС ENISO 9001:2008. Сертификатът е с обхват за : Проучване, консултиране, проектиране на инженерни структури от стоманобетон, предварително напрегнат бетон, стомана и дърво, технически контрол и авторски надзор и управление на комплексни проекти.