Архитектура, проектиране

  • Current

Намерени 83 резултата

1 2 3 4 5

Перник Кадастър ООД

Адрес на фирмата в гр. София   гр. София, ул. Мусала №1 +359 2 818 83 22; +359 2 818 83 05   ПЕРНИК КАДАСТЪР ООД е наследник на фирмата ЕТ Младен Йоцев създадена през 1992 г. Фирмата има опит в комплексните геодезически услуги...

ЕГГ Студио ЕООД

Архитектурата може да бъде най-простото нещо!!! Или поне ние можем да я направим такава за Вас. Предлагаме Ви пълен спектър услуги - от предпроектни проучвания, идейни проекти, консултации и планиране, до...

Геомап - Инженеринг ЕООД

 За Геомап-Инженеринг ЕООД Геомап - Инженеринг ЕООД е вписана в регистъра на правоспособните лица към Агенция по геодезия, картография и кадастър на Република България. Собственик на фирмата е инж. Димитрийка...

Геототал ООД

ГЕОТОТАЛ е дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 1990 г. Предмет на дейност: - Проектиране в областта на геодезията и кадастъра - Инвестиционно проектиране и устройствено планиране - Лазерно...

Илия Бурда ЕООД

Проучване и проектиране на автомагистрали, пътища и съоръжения, улици, мостови съоръжения, летателни писти, ж.п. линии, площадки, транспортни съоръжения и конструкции. Фирмата гарантира на своите клиенти...

Геология, геотехника, геофизика Гео Дрил

Гео Дрил дава консултации и извършва услуги в областите геология, геотехника и геофизика, както и в сферата на инженерната геология и хидрогеологията. Фирмата от София проектира и строи хидротехнически съоръжения...

Геоинженеринг ООД

Информация за Геоинженеринг ООД Фирмата притежава шест офиса в гр. София, гр. Пловдив, гр. Пазарджик, гр. Свищов, гр. Смолян и гр. Чепеларе и има изградена информационна система за директна връзка между тях. Във всеки...

Геокад 93 ЕООД

Информация за Геокад 93 ЕООД Фирма ГЕОКАД-93 е създадена през януари 1993 г. Собственик на фирмата е инж. Златан Златанов. В началото фирмата се занимава основно с възстановяване на земите на собствениците. До 1995 г. са...

Геоложки изследвания ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ

ГЕОЛАБХИДРОСТРОЙПРОЕКТ е специализирана в инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, сондажи за вода, а също така и лабораторни изследвания на земни проби. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за...

Визура ЕООД

Фирма Визура ЕООД извършва проекти и научни разработки в страната Общи устройствени и интегрирани планове Кадастрални планове на населени места Планове за регулация и застрояване на населени места Подземна...

АТМ ЕООД

За нас Философията, към която се стремим при проектирането на обекти и обеми, за нас е понятие свързано с целенасочено търсене и действително реализиране на идеи, съчетание между имагинерно и реално. Тя обхваща целият...

Биас - М ЕООД

Проектантско бюро БИАС-М БИАС-М е бюро за инженерни и архитектурни структури, което предлага проектиране и консултиране в областта на високото, ниското и специфичното строителство. Основната насоченост и...

Босилкова ЕООД

В проектантско ателие Босилкова ЕООД се проектират 1. Вътрешни ВиК и спринклерни инсталации за: жилищни обекти хотели обществени сгради офиси промишлени предприятия складове - логистични центрове и др. 2....

Полан ООД

Фирма ПолАн ООД извършва технологично повтарящи се и специални услуги, като: взривни работи, проектански услуги, инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, професионални пиротехнически спектакли, заря и...


ул. Проф. С. Иванов №6, ТЦ Ирис, ет. 2, оф. 11
+359 888 83 67 95

ж.к. Мотописта, бл. 1Е, вх. В, ет. 8
+359 2 858 11 19

ул. Георги. С. Раковски №4
+359 898 58 23 35

ул. Кирил и Методий №33, ет. 1
+359 888 24 94 26

ул. Пробуда №27
+359 56 84 32 18

ул. Тодор Бурмов №8
+359 66 80 93 15
1 2 3 4 5