Олимпик АД -

  • ул. Димитър Мантов №11 (Срещу Бетонов възел)
  • +359 879 20 30 84; 359 879 20 30 88
  • olimpic.ad@abv.bg

Олимпик АД е регистрирана през 1989 година като компания търгуваща и монтираща автомобилни газови уредби и екипировка. След 1997 година фирмата развива проектирането и производството на бутилки за втечнен пропан–бутан‚ както битови така и за автомобили. Паралелно с производството и търговската дейност, фирмата развива мащабна сервизна и монтажна дейност.

От 2001 г. произвеждаме всички видове автомобилни и битови бутилки за втечнен газ /LPG/. Фирмата притежава TUV сертификат и знак “E” за качество на бутилки с диаметър ф300, ф315, ф 360. От 2003 г. фирмата е сертифицирана по БДС EN ISO – 9001:2000 с основна дейност “ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ”.

Фирмата предлага монтаж, сервизиране и елементна база на газови уредби: Star gas, Lovato, Fobos, OMVL, Stilo gas, Easy jet, Power jet, Prins, BRC, Tartarini. Създала е мрежа обхващаща различни по тип структури – от малки сервизи и магазини до фирми с широк профил на търговска дейност в областа на газовите уредби, производители на компоненти‚ търговски посредници и агенти почти в цялата страна.

Ключови думи

tuv сертификат и знак “e” за качество

автомобилни газови уредби и екипировка

автомобилни и битови бутилки за втечнен газ

бутилки за втечнен пропан–бутан

олимпик

сервизна и монтажна дейност.

съдове под налягане