Табс Ойл Груп -

  • ул. Генерал Радецки №55, бл. 33, ап. 45
  • +359 887 54 21 97; 0895 57 04 00
  • todor_slavew@abv.bg
1534

Табс Ойл Груп е специализирана в търговията на автомобилни горива и смазочни моторни масла.
През годините фирмата е натрупала опит и открила многобройни клиенти в тази сфера.

От създаването си приоритет на фирмата е търговия със смазочни материали.

Табс Ойл Груп разработва практики-търговски, позволяващи вноса на смазочни материали и горива, като по този начин удовлетворява нуждите на клиенти относно образуването на цените и високото качество на продуктите, които предлага.

Променливото ценообразуване спомага дружеството да посрещне финансовото изискване на клиентите си и да гарантира получаването на изгодни условия(търговски) за 2-те страни.

Табс Ойл Груп предлага всички видове автомобилни горива и смазочни материали.

Фирмата се намира в град Шумен.

Ключови думи

автомобилни горива и смазочни материали

автомобилни горива и смазочни моторни масла

всички видове автомобилни горива и смазочни материали

Табс Ойл Груп