Ромпетрол България ЕАД -

Ромпетрол България ЕАД е член на The Rompetrol Group и е създадена през декември 2002 г. Компанията притежава национална мрежа от бензиностанции и модерно петролно депо, разположено близо до Русе.

С повече от 7 000 служители в над 12 страни The Rompetrol Group N.V. е една от най-развитите петролни компании в Румъния, както и важен пазарен играч в Черноморския регион и този на Средиземно море. Обхватът на дейност на Групата включва рафиниране, нефтени продукти, търговия на дребно и маркетинг, също и нефтодобив и производство и други услуги, свързани с петролната индустрия – сондиране, EPCM и транспорт.

В Европа The Rompetrol Group притежава над 1 000 бензиностанции в 6 страни (Румъния, Република Молдова, България, Франция, Испания и Грузия), оперирайки под марката на Rompetrol, Dyneff и Litro. Групата притежава също мощна търговска мрежа на петролни продукти, включвайки компании-филиали във Франция, Испания и Швейцария (Dyneff and Vector Energy).

ПРОДУКТИ

– Горива

 • Efix бензин 95
 • Бензин 98
 • Автогаз
 • Efix дизел

– За дома

 • Газови бутилки

– Индустриални услуги

 • Химически горива
 • Твърди горива
 • Газообразни горива
 • Течни горива
 • Масла
 • Тръби и фитинги
 • Индустриални кранове

Ключови думи

the rompetrol group

автогаз

бензин

газови бутилки

горива

дизел

индустриални кранове

масла

мрежа от бензиностанции

ромпетрол българия