Квел ООД -

Фирма КВЕЛ е създадена през 1991 г. като частна българска фирма от инж. Красимир Върбанов. През последните десет години същата се утвърди като една от водещите фирми, но с изключително инженерингова и внедрителска насоченост в областта на проектиране и изграждане на системи за контрол на достъпа във всички негови разновидности – сигнално-охранителни системи, видео системи за наблюдение в реално време и запис, специализирани системи за промишлено видео наблюдение, контрол на достъп в специализирани зони, работното място и работното време, ел. механични бариери, анти-паркингови съоръжения, анти-терористични системи, фолио за безопастност (брониране на стъкла, витрини, остъклени витрини и др.)

ПРОДУКТИ
– Видеонаблюдение
– Охранителни системи
– Наблюдение на промишлени и технологични процеси
– Контрол на достъпа
– Бариери, оператори за плъзгащи врати, антипаркингови съоръжения
– Системи за комуникация и връзка посредством интернет
– Енергия от възобновяеми източници
– Домофони и видеодомофони
– Касови апарати с КЛЕН и вризка с НАП
– Фолио за сигурност
– GPS система за контрол на автомобилния парк

Ключови думи

GPS системи

анти-паркингови съоръжения

видео системи за наблюдение

домофони и видеодомофони

ел. механични бариери и съоръжения

енергия от възобновяеми източници

касови апарати с клен и вризка с нап

квел

контрол на достъпа

сигнално-охранителни системи

системи за комуникация

фолио за сигурност