Хоризонт-Иванов ЕООД - Плевен

Основният предмет на дейност на фирмата е изграждане и реконструкция на индустриални и търговски сгради. Главният офис на компанията е в Плевен , а филиалът е разположен в София  – бул. Ботевградско шосе №260, ет.3, тел..: + 359 2 945  61 77; тел./факс: + 359 2 945 43 79;

  • строителната дейност на компанията е концентрирана в сферата на индустриалните сгради и тези с търговско предназначение като непрекъснато се разширява .
  • благодарение на нашите професионалисти и натрупания опит във всяка област на строителната дейност , можем да доставим на нашите клиенти напълно функциониращи сгради за кратък период от време .
  • Хоризонт-Иванов ЕООД разполага с опитен технически персонал и работници . Понастоящем за фирмата в тази сфера на дейност са заети около 300 души персонал .
  • Хоризонт-Иванов ЕООД има зад гърба си завършен завиден списък от проекти като Главен изпълнител съобразно изискванията на клиентите . Измежду нашите клиенти са компании като  Тишман ( София Еърпорт Център ) , БИЛЛА  ,  MЕТРО Кеш & Кери , ХИТ , ПРАКТИКЕР ,  СОФАРМА , MЕДИКА , Екофарм , КЕРОС и много други .

 

Ключови думи

изграждане и реконструкция на индустриални сгради

изграждане и реконструкция на търговски сгради

инвестиционно строителство

инвестиционно строителство в Плевен

строителната дейност

строителни фирми в Плевен