Ремонтстрой 98 АД - Плевен

  • ул. Луковит №3
  • +359 64 80 59 99; +359 64 80 34 52; +359 887 25 21 62
  • +359 64 80 59 99
  • remontstroy98@abv.bg

Фирма Ремонтстрой 98 АД – гр. Плевен извършва

  • СМР, реконструкция, модернизация, основни ремонти на съществуващи сгради, ново строителство, ремонт покриви, сухо строителство, ВиК и ел. услуги
  • Огран за Контрол от Вид С (контрол на ел уредби и съоръжения до и над 1000V, микроклимат, изкуствено осветление, шум)
  • Услуги с механизация и транспорт

Фирма „Ремонтстрой 98“ АД, гр. Плевен разполага с НОВ СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ , ВАЛИДЕН ДО 2018 ГОДИНА за контрол на ел. уредби и съоръжения, микроклимат, шум и изкуствено осветление!

Ключови думи

ВиК и ел. услуги

модернизация

ново строителство

Огран за Контрол от Вид С

основни ремонти на сгради

реконструкция

ремонт покриви

СМР

Строително-монтажни работи

сухо строителство

транспорт

Услуги с механизация