Бетонов възел Рубикон бетон ЕООД - Съединение

3064

Бетонов възел Рубикон бетон ЕООД

се намира в град Съединение и се занимава с производство и полагане rubikon_img5на бетонови разтвори и варови разтвори, бетонови изделия и тяхното транспортиране.

Бетоновъзелът марка STETTER SCHWING /2010 г./ е със съвременно управление MC150 с производителност 55 куб.м. на час е от нов клас високи технологии в този бранш.

Оборудването на Рубикон бетон ЕООД е изцяло автоматизирано и компютъризирано, което гарантира съответствието на произвежданите бетони със заложените в програмата рецепти, както в количествено, така и в качествено отношение.

Качествени бетонови продукти Рубиком

rubikon_img2Високото качество на бетоновите продукти е на базата 12 годишен опит, постоянното оптимизиране на производствения процес и използването на рецептури от най-добрите специалисти в бранша.

Автоматизираната система на управление на бетоновия възел отчита вложените материали, дата и час на замеса, превозно средство, клиент, обект и други и това гарантира високото качество на произвежданите от нас продукти.

Механизация в Бетонов център Рубикон бетон ЕООД

Бетоновият център разполага с транспортна, бетонополагаща специализирана техника.

  • 6 бетоновоза / 9м3rubikon_img1
  • Бетон помпа 36м
  • Бетон помпа 26м

Производителността на Варов възел Рубикон бетон ЕООД е 30 м3/ч

rubikon_img4Технологията е отлежаване на варовата каша в ями с вместимост 200 куб. Транспортирането на хоросана може да се извърши със самосвал или бетоновоз и качване до 36 м.

Варовъзелът разполага с цех за пакетиране на вар, хоросан, пясък, мозайка.

  • Варови разтвори – мозайка, пясък, филц 40 кг.
  • Варов разтвор – варов разтвор 20 кг.
  • Гасена вар – гасена вар 5 кг., 10 кг.

Ключови думи

бетонов възел

бетонов възел Съединение

варов възел

варови разтвори

гасена вар

производство на бетон

производство на вар

строителни разтвори