Винарска изба Тодор Опрев - Силистра

29314

За фирма Тодор Опрев

Компанията Тодор Опрев е създадена през 1994. От самото начало тя сеmainнасочва към семепроизводство и отглеждане на трайни насаждения – кайсии и лозя.  Фирмата осъществява търговия със земеделска продукция и препарати за растителна защита. Разрастването на обема на дейностите води до изграждане на мелница за преработка на хлебна пшеница.
2006 година е преломна за фирмата. Идеята за създаване на собствена винарна се превръща в проект, реализиран само за 9 месеца, благодарение на добре подбран екип от отлично подготвени технолози и професионалисти, както и на партньори и организации, които подават ръка и помагат идеята да се превърне в реалност.

Овощни градини

Фирма Тодор Опрев обработва 400 дка кайсиеви градини. Сортовият състав е представен от ранни, средно и късно зреещи плодове. В резултат на натрупан опит и научни проучвания, новосъздадената градина е със сортове, които се адаптират най-добре към климатичните условия на североизточната част от Дунавската равнина и отговарят на пазарните изисквания.
Овощните масиви са разположени в землищата на с. Босна и Любен.

Основните  сортове, които се отглеждат са:

 • Кишиневска ранна – ранен и много родовит, частично самоплоден сорт;
 • Модесто и Унгарска кайсия –  средно ранни, много родовити, самоплодни сортове с отличен вкус;
 • Мъркулещи – средно късен, самоплоден, родовит, транспортабилен и с отличен вид сорт;
 • Делмаст – късен, самоплоден, транспортабилен, и с отличен вид и вкус сорт.

Застъпени са и сортовете Веласкес, Кишиневска ранна кайсия , Ню Джърси 33 и 38.

 

Лозови масиви

От 2000 фирма Тодор Опрев започва да  възстановява лозов масив от 26019062012977 дка. Засадени са както винени така и десертни сортове.
Лозовият масив е разположен в землището на с. Босна.
Там има много благоприятни условия за отглеждане както на десертни така и на сортове за производство на сухи бели вина и качествени червени вина, характерни с богат плодов аромат и свеж вкус. От десертните сортове са застъпени предимно българските – русенски мискет, приста, велика, бял и червен булгар. При винените сортове предимство имат червен мискет, тракийски мавруд /евмолпия/ и каберне. По малък като площ е делът на сортовете траминер и шардоне.

 

Сортове грозде

Винени сортове грозде, отглеждани от фирма Тодор Опрев:

 •  Винен сорт грозде ЕВМОЛПИЯ – Сортът е създаден чрез кръстосваevmolpiaне на сортовете Мавруд и Мерло от Д. Бабриков и С.
 • Винен сорт грозде  ЧЕРВЕН МИСКЕТ – Това е стар български сорт, отглеждан от незапомнени времена по нашите земи.
 • Винен сорт грозде ШАРДОНЕ – Това е стар френски сорт, разпространен в целия свят.
 • Винен сорт грозде  КАБЕРНЕ СОВИНЬОН  – Произхожда от Франция, но е разпространен масово у нас.
 • Винен сорт грозде ТРАМИНЕР РОЗОВ – Сортът Траминер розов произхожда от Австрия. Разпространен е в по-северните лозарски страни.

 

Десертни сортове грозде, , отглеждани от фирма Тодор Опрев:

 • Десертен сорт грозде  РУСЕНСКИ МИСКЕТ – Създаден от Ив. Тодоров nophotoи З. Занков през 1973 чрез кръстосване на сортовете Хамбурски мискет и Кардинал.
 • Десертен сорт грозде ХАМБУРГСКИ МИСКЕТ – Получен в Англия при кръстосване на сортовете Франкентал и Александрийски мискет.
 • Десертен сорт грозде РУСЕНСКО БЕЗ СЕМЕ – Сортът е създаден през 1969 от И. Тодоров, З. Занков и К. Стоев, чрез кръстосване на сортовете сортовете Болгар и Хибрид VI-4.hamb_misket
 • Десертен сорт грозде  ПРИСТА – Сортът е селекциониран през 1972 от З. Занков, И. Тодоров и Д. Митев, чрез кръстосване на сортовете  Болгар и Мимоза.

 

 • Десертен сорт грозде ВЕЛИКА – Създаден през 1987 от Ив. Тодоров, чрез самоопрашване на хибридна форма Болгар и Алфонс Лавале.

 

 • Десертен сорт грозде БОЛГАР – Сортът е пренесен в България от Азия около средата на 19 в.

 

 • Десертен сорт грозде  СИЯНА – Сорт създаден през 1987 от Ив. Тодоров чрез самоопрашване на хибридната форма 3/32 /Болгар х Алфонс Лавале/.

 

Винарска изба Тодор Опрев

 

Винарна Опрев е модернa призводствена структура с напълно затворен image7цикъл на производство – от гроздето до бутилката вино. За качеството на процесите отговаря лаборатория, оборудвана изцяло със съвременна апаратура. Производствените възможности на инсталацията са 170 000 л. вино. Стратегията на компанията е капацитетът на винарната да бъде натоварван с грозде от собствено производство. Гроздето се бере на ръка, а това осигурява висок контрол върху входящите суровини. Друг акцент в стратегията на фирмата е контролът върху производствените техники, както и контролът по време на производствения процес.

Идеята е фирмените лозя да осигуряват необходимото количество за преработка, за да се гарантира качеството и екологичността от суровината до готовата продукция.

Местоположение

Ключови думи

Винен сорт грозде ЕВМОЛПИЯ

Винен сорт грозде ЧЕРВЕН МИСКЕТ

Десертен сорт грозде РУСЕНСКИ МИСКЕТ

Десертен сорт грозде ХАМБУРГСКИ МИСКЕТ

екологично чисто вино

качествено вино

производство на вино