Биовет АД - Пещера

За нас

БИОВЕТ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, активни субстанции и готови лекарствени средства за лечение, профилактика и подобряване здравето и продуктивността на животните.  Фирмата разработва междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост.

БИОВЕТ също произвежда ензими и ензимни комплекси за употреба в животновъдството за по-добро усвояване на фуража и по-добра продуктивност.

Фирмата се стреми да съчетава традиции и новаторски дух, фокусирани върху едно пълноценно партньорство със всички свои клиенти, целта на което е постигане на ефективно и печелившо животновъдство.

Ключови думи

активни субстанции за фармацевтичната промишленост

ветеринарни лекарства от производител

ензими и ензимни комплекси за употреба в животновъдството

производител на фуражни добавки

производство на лекарствени средства за животни