Национална кардиологична болница МБАЛ НКБ - София

1706

Информация за болницата

Ново: Националната кардиологична болница на 50 години!!!

Многопрофилната болница за активно лечение „Национална кардиологична болница „(МБАЛ „НКБ“) е университетска болница – една от най-големите специализирани болници на Балканския полуостров. Специалистите на НКБ осъществяват високоспециализирана медицинска помощ (диагностика, лечение и рехабилитация) при възрастни и деца, експертиза на работоспособността и консултативна помощ за цялата страна.

Главни направления на медицинска помощ

  • При възрастни:

Кардиология – Спешна кардиология,
Електрофизиология и радиофреквентна аблация, Ритъмни и проводни нарушения, Кардиологична рехабилитация, Електрокардиостимулация
Сърдечна хирургия
Съдова хирургия и ангиология
Неврология – Спешна неврология
Хемодиализа

  • При деца:

Детски болести Интензивно лечение
Детска кардиология
Следоперативно интензивно лечение
Детска кардиохирургия

Информация за специалистите и персонала

В НКБ работят 884 души – 190 лекари, 482 специалисти по здравни грижи и 212 души не медицински персонал. Лекарите имат поне една призната медицинска специалност. От тях преподаватели са един академик, 12 хабилитирани сътрудници (професори, доценти, старши научни сътрудници), 67 асистенти и научни сътрудници.
В НКБ са разкрити 331 болнични легла, от които 55 в отделението за кардиологична рехабилитация в Банкя, а 58 са в клиники и отделения за интензивно лечение.

 Дейности на Националната кардиологична болница

Специалистите на  Националната кардиологична болница осъществяват високопрофесионална медицинска помощ, включваща диагностика, лечение и рехабилитация при възрастни и деца, експертиза на работоспособността и консултативна помощ за цялата страна.

Ключови думи

Детска кардиология

Детска кардиохирургия

Детски болести

Електрокардиостимулация Сърдечна хирургия

Електрофизиология и радиофреквентна аблация

интензивно лечение

Кардиологична рехабилитация

Кардиология - Спешна кардиология

МБАЛ НКБ

Национална кардиологична болница

Неврология - Спешна неврология

Ритъмни и проводни нарушения

Следоперативно интензивно лечение

Съдова хирургия и ангиология

Хемодиализа