Счетоводна кантора DH Consult - София

Предлагаме Ви следните възможности за счетоводно обслужване

  • Еднократно счетоводно обслужванe

– Еднократно счетоводно обслужване за определен период от време
– Еднократни консултации или счетоводни услуги

  • Абонаментно счетоводно обслужванe

– Счетоводно обслужване за определен период от време ( ежемесечно, тримесечно, шестмесечно или
годишно счетоводно обслужване

Според обхвата на дейност, предлагаме следните форми на счетоводно обслужване

  • Комплексно счетоводно обслужване – включва всички дейности, необходими за цялостното счетоводно обслужване на нашите клиенти
  • Специализирано счетоводно обслужване – според индивидуалните потребности на нашите клиенти предлагаме възможност за избор на конкретна услуга от портфолиото ни.

Може да разчитате на нас във всеки един момент, както за пълна конфиденциалност, така и за точна и актуална информация относно ключовите показатели за рентабилност и отчетност на Вашата компания.
Предлагаме Ви качествено и надеждно счетоводно обслужване във всеки един момент!