БАЛКАН САСТ ЕООД - София

Системи за Автоматизация и Сигурност

БАЛКАН-САСТ ЕООД е дъщерно дружество на АЖД Прага, една от водещите фирми в Европа за  производство на системи и устройства за безопасност в железопътния, автомобилния  транспорт и метрополитена. Основано e през юли 2004.

Предмет на дейност:

– изследвания и развой,
– проектиране,
– производство,
– монтаж,
– сервиз на системи и устройства за безопасност и управление в железопътния, шосейния транспорт, метрополитена и др.

Продукти

Електрическа централизация за малки и средни гари – вътрешни устройства
Пулт-табло за електрически гарови централизации
Токозахранваща уредба за електрически гарови централизации
Стрелкови обръщателен апарат СОА-1М
Стрелкови обръщателни апарати СОА-3М, СОА-3НМ
Влакови светофори
Трансформаторна кутия
Разпределителни кутии
Колонка разговорна КР-ВГУ
Автоматични прелезни устройства и електрически бариери
Бариерен механизъм БМ-ЖП-М
Прелезен шосеен светофар
Датчик пътен ДП-2 за автоматични прелезни устройства
Колонка за местно управление на прелезни устройства КМУ
Табло за далечна информация ТДИ-М
Стенд за измерване силата на съпротивление на езиците на жп стрелки
Електрическа централизация за метрополитен
Двуканална система за автоматично регулиране на скоростта на влаковете (ДАРС)
Касети ремонтни и Касети отклонителни за метрополитен.

Ключови думи

автоматични прелезни устройства

балкан-саст

бариерен механизъм

влакови светофори

електрическа централизация за метрополитен

електрически бариери

прелезен шосеен светофар

системи за безопасност в транспорта

стрелкови обръщателни апарати